ANBI gegevens

Stichting
Stichting SchuldhulpOpMaat
Secretariaat :  Ds. Haspelstraat 14, 7141 JZ Groenlo

RSIN nummer
853493741    (registratie KvK )
NL42RABO0162520859 (bankrekening)

Bestuur
A.F.M. Hulshof, voorzitter
M.H.J. Wijgerink, secretaris
A. Hemmink-Klein Gunnewiek, penningmeester
J. Pape, lid
A. Prinsen-Prinsen, lid
J. ter Horst, lid
A. Storteler, lid.

Vertrouwenspersoon SchuldhulpOpMaat :
De heer J. Pape  telefoon 06-51331573 mail : janpapetol@gmail.com

Doelstelling
Het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning. Met de cliënt werken aan het (her)starten en bevorderen van het contact met de reguliere hulpverlening, met als resultaat het verbeteren van cliënt’s financiële situatie om op termijn weer schuldenvrij te zijn en te blijven.

Privacystatement
SchuldhulpOpMaat respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Klik hier voor het privacystatement van SchuldhulpOpMaat

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan

Jaarverslag 2021
Klik hier voor het jaarverslag