Schuldhulp

Doelstelling
Het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning. Met de cliënt werken aan het (her)starten en bevorderen van het contact met de reguliere hulpverlening, met als resultaat het verbeteren van cliënt’s financiële situatie om op termijn weer schuldenvrij te zijn en te blijven.

Voor wie?
We richten ons op cliënten die doorverwezen worden door het Maatschappelijk werk, Sociale  dienst, Woningbouwverenigingen en ondersteunende partners zoals kerken. Uiteraard kan iedereen zich zelf aanmelden.

Het gaat om cliënten die behoefte hebben aan sociale en praktische ondersteuning en gemotiveerd zijn. De zwaarte van de problematiek moet zodanig zijn dat deze binnen redelijke termijn op te lossen is. 

We bieden het volgende aan :

  • het op orde brengen van de administratie
  • overzicht geven in inkomsten en uitgaven en betalingsachterstanden
  • advies geven om inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen
  • helpen wij bij het traject schuldsanering

SchuldhulpOpMaat richt zich op cliënten in drie mogelijke fase’s  van schuldenproblematiek. De preventieve fase, waarbij schulden voorkomen kunnen worden, de schuldhulp fase waarbij vaak al professionele schuldhulpverlening aanwezig is of nodig is (bv Stadsbank) en een maatje als steuntje in de rug kan dienen en de nazorg fase waardoor terugval voorkomen kan worden.