Welkom

Welkom op de website van Stichting Schuldhulp Op Maat (SOM).

De SOM (SchuldhulpOpMaat) houdt zich bezig met schuldhulpverlening, waar ondanks onze welvaart steeds meer behoefte aan is.

De vrijwilligers van SchuldhulpOpMaat helpen mensen die in financiële problemen zijn geraakt. De Schuldhulpmaatjes volgen een drie daagse training over schuldhulp en hoe je iemand daarin met wijsheid kunt ondersteunen. Daarnaast volgen zij geregeld bijscholing. Uiteraard zijn zij gescreend op betrouwbaarheid.

Een Schuldhulpmaatje neemt niet het werk over van professionele hulpverleners, maar vult het aan en ondersteunt. Indien nodig zal het maatje doorverwijzen naar de juiste instantie.  De grote meerwaarde van een maatje is dat hij/zij tijd heeft. Voor een kop koffie aan de keukentafel en een goed gesprek. Om te helpen met het invullen van ingewikkelde formulieren. Eventueel mee te gaan ter ondersteuning naar bijvoorbeeld de Rechtbank, Stadsbank of de Sociale Dienst van de gemeente.

SchuldhulpOpMaat voorziet in een behoefte. Na de start in 2011 zijn gemiddeld  35 schuldhulpmaatjes actief en zijn inmiddels 700 cliënten geholpen. SchuldhulpOpMaat is als werkgroep in oktober 2011 door de Vincentius vereniging Groenlo en de Parochiële Caritas Berkelland en Oost Gelre opgericht en is per 1-1-2014 een zelfstandige Stichting geworden. Er is landelijk aansluiting gezocht voor ondersteuning en training bij Schuldhulpmaatje Nederland.

SchuldhulpOpMaat is werkzaam in de Gemeenten Berkelland en Oost Gelre en helpt iedereen, die om hulp vraagt, ongeacht geloof, ras of levensovertuiging. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Werkwijze

Na aanmelding volgt :

 • Intake gesprek met een coördinator
 • Toewijzing schuldhulpmaatje aan cliënt door coördinator
 • Schuldhulpmaatje maakt afspraak met cliënt
 • Opstarten en plan van aanpak maken met cliënt door Schuldhulpmaatje

Maatje kan voor ondersteuning bij een van de coördinatoren terecht of bij een maatje met  specifieke kennis op een bepaald terrein

Selectiecriteria

In een intakegesprek met de coördinator wordt getoetst of de cliënt aan de volgende criteria voldoet. Hij of zij :

 • heeft behoefte aan praktische en sociale ondersteuning;
 • is gemotiveerd om in samenwerking met een Schuldhulpmaatje een haalbare doelstelling na te streven;
 • heeft een niet al te grote of complexe hulpvraag;
 • wordt mogelijk ondersteund of wil ondersteund worden door professionele hulpverlening;
 • is in staat om gemaakte afspraken na te komen

Contra indicaties zijn het ontbreken van de hulpvraag, gebrek aan motivatie bij de cliënt, een te complexe hulpvraag in combinatie met de afwezigheid van andere hulpverlening (te denken valt . bijvoorbeeld aan verslavingsproblematiek en ernstige psychosociale problematiek) en illegaliteit.  In de laatste twee gevallen worden andere wegen bewandeld om de cliënt naar de professionele hulpverlening te begeleiden.

 

Schuldhulp

Doelstelling
Het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning. Met de cliënt werken aan het (her)starten en bevorderen van het contact met de reguliere hulpverlening, met als resultaat het verbeteren van cliënt’s financiële situatie om op termijn weer schuldenvrij te zijn en te blijven.

Voor wie?
We richten ons op cliënten die doorverwezen worden door het Maatschappelijk werk, Sociale  dienst, Woningbouwverenigingen en ondersteunende partners zoals kerken. Uiteraard kan iedereen zich zelf aanmelden.

Het gaat om cliënten die behoefte hebben aan sociale en praktische ondersteuning en gemotiveerd zijn. De zwaarte van de problematiek moet zodanig zijn dat deze binnen redelijke termijn op te lossen is.

We bieden het volgende aan :

 • het op orde brengen van de administratie
 • overzicht geven in inkomsten en uitgaven en betalingsachterstanden
 • advies geven om inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen
 • helpen wij bij het traject schuldsanering

SchuldhulpOpMaat richt zich op cliënten in drie mogelijke fase’s  van schuldenproblematiek. De preventieve fase, waarbij schulden voorkomen kunnen worden, de schuldhulp fase waarbij vaak al professionele schuldhulpverlening aanwezig is of nodig is (bv Stadsbank) en een maatje als steuntje in de rug kan dienen en de nazorg fase waardoor terugval voorkomen kan worden.

Aanmelden

Als u geen overzicht meer hebt en schulden en niet meer weet hoe u rekeningen moet betalen, dan kunnen wij u helpen. Samen met u gaan we een oplossing zoeken.

U kunt zich bij voorkeur via de mail aanmelden bij :

schuldhulpmaatjegroenlo@live.nl

of telefonisch bij een van de coördinatoren :

Jan Onnink, telefoon:  06-25220524

Jan Relker, telefoon:  06-12020185

Wij helpen u graag, maar er zijn wel voorwaarden. Zo staat u bijvoorbeeld in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre ingeschreven en woont hier ook. Verder hebt u werk of een uitkering. Ook moet u goed meewerken en alle informatie geven. En heel belangrijk, u komt uw afspraken na om van de schuld af te komen.

 

ANBI gegevens

Stichting SchuldhulpOpMaat

Secretariaat :  Ds. Haspelstraat 14, 7141 JZ Groenlo

RSIN nummer
853493741    (registratie KvK )
NL42RABO0162520859 (bankrekening)

Bestuur
A.F.M. Hulshof, voorzitter
M.H.J. Wijgerink, secretaris
A. Hemmink-Klein Gunnewiek, penningmeester
H. Verheij, lid
A. Prinsen-Prinsen, lid
J. ter Horst, lid
A. Storteler, lid.

Vertrouwenspersoon SchuldhulpOpMaat :
De heer J. Pape  telefoon 06-51331573 mail : janpapetol@gmail.com

 

 

 

 

Doelstelling
Het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënten door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning. Met de cliënt werken aan het (her)starten en bevorderen van het contact met de reguliere hulpverlening, met als resultaat het verbeteren van cliënt’s financiële situatie om op termijn weer schuldenvrij te zijn en te blijven.

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan

Jaarverslag 2022
Klik hier voor het jaarverslag